کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س

کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س


کلاس یکشنبه

تکلیف سوره مبارکه حشر

شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۳، ۰۲:۰۰ ب.ظ

یا قدوس... 

برای تکلیف این هفته، سوره مبارکه حشر را حداقل سه مرتبه، قرائت نموده، و با توجه به جزوه تدبر کلمه (جزوه 3)  پنج گزاره تا ساعت 24 امشب شنبه 25 بهمن در قسمت نظرات همین مطلب بنویسید. 

با تشکر...... 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۱۱/۲۵
طبیب دوار1

نظرات  (۱۶)

بسم رب المهدی عج
1-عدم تفقه و تعقل باعث دچار شدن به عذاب الیم خداوند می شود (لایفقهون-لایعقلون-عذاب الیم)
2-اگر در نیت خود برای کار در راه خدا صادق باشیم و فقط به امید ابتغاء فضل از خداوند کار کنیم نه تنها رضوان خداوند در انتظارمان خواهد بود بلکه در این دنیا هم از جانب خداوند به ما کمک خواهد شد. (صادقون-ابتغاء فضل-رضوان-تبوّء الدار)
3- چه در جبهه حق باشیم و چه در جبهه باطل، مخالفت با حکم رسول باعث دچار شدن به عقاب شدید خداوند می شود. (شاق-مفهوم آیه 4 و آیه 7- شدید العقاب)
۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۵:۰۵ مردانی - میرتاج الدینی

جامعه باید بر سیستم تسبیح بدون هیچ انحراف و ضعفی حرکت کند .که از لوازم تحقق آن حکیم و عزیز بودن است.

جامعه اگر بر اساس این سیستم حرکت کند ظهور اراده خداوند و نفوذ و سلطه اش از جایی که گمان نمی رود گاهی بر خلاف ارادع دشمن ولی با دست خودشان انجام می شود.

توسل به اسم سلام خداوند باعث توافق ظاهر و باطن و جلوگیری از نفاق می شود کسی که شاق الله و رسول می کند در واقع اختلال و تفرقه افکنی میکند و اسم سلام را نادیده می گرفته است

عمل بر اساس اذن الله و دستورات رسول باعث  خزی فاسقین  و اختلال در برنامه ها و تدبیر و نظم آنها می شود.

علم به اسم عالم الغیب و الشهادة خداوند است که باعث حرکت در مسیر حق و جلوگیری از تکبر می شود.

ایجاد بستر برای نزول برای نزول امرالهی در جامعه باعث تسبیح جامعه و ایجاد اخوت در جامعه می شود.

فراموش کردن خداوند و اسامی او باعث فراموش کردن خود می شود و این باعث نقص و تردید و اختلال است.

خداوند رسول را مالک همه چیز قرار داده و بر این اساس رسول در تقسیم فیء مسلط بر دیگران و جبارانه باعث رفع نقص می شود.

 

 

۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۱۴ صفیه بلالی
یا منفس الکرب
ایجاد حکومت اسلامی برای برقراری احکام اسلام و برطرف کردن معایب آن از وظایف مومنین است.
یکی از ویژگی های حکومت اسلامی این است که در آن مردم در سلامت و امنیت قرار بگیرند و افراد جامعه با دوری از صفاتی نظیر بخل و حسد شرایط را برای رسیدن به چنین جامعه ای فراهم میکنند.
دار ایمان فضایی است که در آن هرچیز داری اندازه و قدر مشخص باشد و تمایز در آن مشهود باشد و اختلاط در وظایف وجود نداشته باشد.
انسان در مسیر زندگی باید خود را مورد آزمون قرار دهد و با حذف اشکالات موجود در اعمال و نگاه دوباره با آن ها به سوی رشد قدم بردارد.
نفاق در جامعه باعث می شود که جامعه از حرکت رو به جلو بازبماند و یکی از راههای مقابله با نفاق اطاعت از رسول و انفاق کردم برای به حرکت در آوردن مسکین و یتیم و در راه مانده است.
قدرت افراد به همراه و همدل بودنشان است و در صورتی که جمعی دل های متحد داشته باشند و هیچ غلی در دلهایشان نسبت به هم وجود نداشته باشد و تکبر در آن ها راه نداشته باشد امکان پیروزی و پیشرفت در این جامعه افزایش می یابد.
1-هرگاه قرآن خواندی و خاشع نشدی تعجب کن!راه چاره می خواهی:" ولتنظر نفس ما قدمت لغد" را فراموش نکن
2- می خواهی خدا را فراموش نکنی همیشه در اندیشه ی اصلاح ریز ریز اعمالت باش. نظر: نگاه کردن با دقت و تعمیق
3-می خواهی عاقبت از اهل آتش نشوی و" لتنظر نفس ما قدمت لغد" را فراموش نکن. عاقبت و غد اشتراک معنایی دارند.

4-کسی که لحظه لحظه اش ذکر خداست با کسی ذکر خدا را فراموش می کند مساوی نیست.

5-تسبیح خداوند و منزه دانستن او از هر عیب و نقص منجر به خشیت در انسان می شود.

6- توجه به اسمای حسنای خداوند و تفکر در آنها منجر به فهم سبحان بودن خداوند و تولید خشیت در انسان می شود.

7-وجود غل در قلب نسبت به مومنان مانع خشیت در برابر خدا می شود

8-وجود رعب از بندگان خدا مانع خشیت می شود.

9-شتی بودن قلب های یک جمع از ویژگی های جمع های کافران و منافقان است

10- سوره ی حشر سوره فهم عزیز و حکیم بودن خداوند است. و این جز با تسبیح خداوند به دست نمی اید.

یا شافی
 حرکت در مسیر حق نیازمند تشکیل جامعه با بستر ایمانی می باشد.
تلاش جهت رفع نیازها و نقایص افراد جامعه ایمانی حرکت در مسیر حق را تسریع می کند.
دعا در جهت هم راستای قلوب افراد نقش اساسی درحرکت آنها به سمت حق ایفا می کند.(هم راستای قلوب در تشکیل جامعه ایمانی نقش مهمی را ایفا می کند).
وظایف افراد جامعه متجلی نمودن اسما اللهی در جهت رفع نقایص جامعه می باشد.
نیاز جامعه به امنیت با حصن و جدار فراهم نمی شود بلکه یوق شح نفس،عدم وجود حسد و ترجیح دیگران بر خود منجر به تجلی سلام در جامعه خواهد شد.
 نداشتن حسن ظن به خداوند تغییر وضعیت انسان به موقعیت مطلوب را موجب نمی شود.(حرکت در مسیر را برای وی کند می کند).
قرار گرفتن در مسیر بستر سازی ایمانی گاهی نیازمند تغییر وضعیت طی فرآیند هجرت می باشد.

یا رئوف
عبرت از راه های رسیدن ب بصیرت و بصیرت از راه های رسیدن ب حکمت است.
از مصادیق تقوا گرفتن امر رسول و دوری از نواهی او
  است
واژگان با اشتراک معنای تسبیح:هجرت -خروج در راه خدا -عبرت- تبوی-
ب هر میزان از چیزی بیشتر از خدا بترسی ب همون میزان برای اون چیز قدرت قایل شدی و عزیز بودن خدا رو نفهمیدی.
از مصادق تسبیح عملی  اصلاح منشا تر سها  است.
برای تقویت تسبیح باید نقطه ضعف ها را شناخت.اسما و صفات  خدا آیینه ایست ک نقص های ما را نشان میدهد.
غلبه و عزت خدا عامل جاری شدن تسبیح در آسمانها و زمین است. و تسبیح عامل جریان یافتن رحمت و سلم
تقوا مراتب و مراحل مختلفی دارد.
مومن برای گسترش تسبیح در عالم بستر سازی میکند چون فضل و رضوان و نصرت منحصرا از جانب خدا میداند.


بسم الله الرحمن الرحیم

علاوه برداشتن تقوا قبل ازانجام عمل ، اصلاح وبازنگری  بعدازانجام عمل وتوجه به مخلصانه بودن عمل لازم است .

این نکته بدین معناست که درلحظه لحظه زندگی،توجه وبازنگری اهمیت دارد.

عدم توجه موجب نسیان وفراموشی است.

ونسیان وفراموشی انسان است که موجب میشود به فسق کشیده شود.

"التحقیق: واژه ی فسق خروج ازمقررات دینی ،عقلی،طبیعی که رعایتشان لازم است وازمصادیق آن خروج عبد ازامر رب است.

وترک وانحراف وجور(ظلم)ازلوازم وآثارفسق است."

وخداکسی راکه فاسق شده و ربش رافراموش کرده،فراموش میکند.

 

 

 

 

 

1-بخل وحرص مخالف مفلح شدن است

2-منافق بدتر از اهل کفراست
وراه ورود شیطان ومنافق یکی است

3-فاسق به درجه ای میرسد که خدا اصلا در زندگی او تعریف
نمیشود پس خداهم یاد خود رادر دلش
خاموش تر میکند...
 "هواللطیف"
1-سوره مبارکه باتسبیح آغاز شده وباتسبیح مشابه  واسماء خداوند
پایان یافته است که میتوان گفت ازکلیدهای اصلی سوره برای دورماندن از ویژگی های بد ذکر شده میباشد
کلید ورود وخروج قلب برای خشوع تسبیح است
2-هیچگاه نباید به حسابهای خود چه درموارد مثبت چه منفی مطمئن بود...
عذاب یا نعمت خدا ازجایی که گمان نمیکنیم میرسد
مثل سوره طلاق:یرزقه من حیث لایحتسب....

3-نزذیکی قلوب به هم مهم است نه نزدیکی مکانی آدمها بهم
وهرچه درجمعی نفاق کمتر وتقوا بیشتر باشد این جمع حتی اگر دور
 باشندبهم نزدیکند...
پس  بازهم نباید ظاهربینی کرد

4-نحوه یگردش پول درجامعه برای توزیع پول وعدم تجمع پول دریک
گروه خاص بشدت مهم است
واین جزباپیروی رز دستورات رسول ا...امکان پذیر نیست
توجه به ولایت پذیری

5-ولایت پذیری وپیروی از دستورات پیامبر وجانشینان برحق وعدم شاقّ
باخدا ورسول =باعث شدید العقاب بودن خداون نمیشود...
کلید:تقواپیشگی

6-ترسیم جامعه ی ناب اسلامی ومهدوی
نحوه ی برخورد صحیح بابرادر دینی =زمان پیامبر
وترسیم واثر آن روی آیندگان=جامعه ی مهدوی
بخصوص با نبود غلّ در قلوب

7-با الگو گرفتن از برخورد تقوا گونه وترسیم جامعه ی اسلامی در زمان
رسول ا...
باید گروهی از ویزگیهایی بد برشمرده شده را از قلب بیرون
کرد بطور دسته جمعی بخصوص غلّ(حشر)
و ورود یکسری ویزگیهای مثبت به قلب
وکلید اصلی آن تسبیح است...

واین میتواند زمینه ساز حکومت مهدوی باشد
 سوره ی مبارکه ی حشر صفت عزت و حکمت خداست ک با اقتدار هدفمندش آسمان و زمین را بدون هیچ خللی ب سمت هدف زیبایش جهت بروز هدایت میکند.
کسی ک ب خدا ایمان داشته باشد تمامی آسمان و زمین وساطت او را میکند از جایی ک گمان نمیبرد.
ب میزانی ک هرکسی ایمان ب خدا داشته باشد ب همان میزان قدرت و عزت حکیمانه میرسد.و دراین راه چون عزت و قدرت کاذب نیست غل و مانع ب طور طبیعی وجود نخواهد داشت.سیستم ایمانی بدون هیچ وقفه ای و با استعانت از ربوبیت ب پیش میرود
ب نظرم منافقین در سیستم تسبیح عزتمدار نقش ب سزایی دارند و با حرکت آن ها تسبیح معنا میابد.
کثرت ظاهری نشانه ی قدرت و عظمت نیست.زیرا اصل و مارمیت ولکن الله رمی است.
می توان گفت انسان بدون خدا انسان بدون اسماءو اسباب است و این یعنی انسان هیچ وجودی ندارد.هیچ حرکتی ندارد.هیچ عزت و حکمتی از منبع حیات ندارد..
یا من یحول بین المرء و قلبه
سوره مبارکه حشر:
1خلق->تمایز->تصویر(صورتگری به صورت غیر مشتبه)
2رانده شدن قضای الهی حتمی است چه در دنیا چه در اخرت(شاهد حکمت خدا)
3انسان نباید براساس محاسبات خود عمل کند(عزیز بودن خدا)
4شتی بودن قلوب عامل عدم رستگاری و شتی بودن اعمال
5نادانی از خبیر بودن خدا منشا ترس از غیر خدا
6عدم تعقل عامل عدم اتحاد
-    کوه(به عنوان نماد تجمعی عظیم و دارای ارتفاع) نسبت به انزال قرآن  در خشوع و انشقاق مطلق دیده می شود؛ ولی انسان؟؟؟

9 -    از مصادیق ظلم، نفاق و کفر است ،و جزای ان هم نار است. 

10 -  الله جل جلاله با اسما و صفات حسنی خود در خلقت خود ظهور کرده و با انکه هر انچه در اسمان و زمین است تسبیح او را می کنند، او نیازی به این تسبیح ندارد.

11- حصارها و دژهای مستحکم نمی تواند کافرین و منافقین را از تزلزل و پراکندگی برهاند.


بسم الله الرحمن الرحیم
 با توجه به مصادیق و مفهوم های ارائه شده در سوره:

1-    برای عبرت گرفتن از حوادث تاریخی باید دارای بصیرت بود.

2- مصداق نفاق و کفر شیطان است که انسان را به کفر می خواند و سپس خود منکر آن می شود.

3- مشاقه با خدا و رسول خزی در دنیا و در آخرت نار به دنبال دارد.( مصداق طبق سوره در دنیا هم آوارگی و ترک وطن نصیب دشمنان خداشد)

4-    نبود رسول موجب دست به دست شدن دولت میان ثروتمندان می گردد.

5-    پذیرش ولایت و وجود رسول برای برقراری حکم الهی در جامعه ضروری است.

            6  -  معیار های فلاح طبق سوره:1- کمک در فراهم کردن محیطی که ایمان در ان حاکم باشد 2- حب مسلمانانی که به انان پناه اورده اند. 3- عدم چشم داشت به مال دیگری 4- مقدم داشتن سایر مسلمانان بر خود حتی در صورت نیازمندی 5- مهار کردن بخل نفس. 6-برادر دانستن سایر مسلمانان و دعا برای رفع هرگونه کینه نسبت به انان.

7-    از مصادیق فسق ، نسیان پروردگار است چون سبب خروج عبد از اطاعت امر مولایش می شود.
یاقدوس....
غلبه خداوند بر کافرانی از اهل کتاب به گونه ای بود که حتی مسلمانان به ان گمان نمی بردند. وبدون اقدامی از جانب مسلمانان ، کافران اهل کتاب از دیارشان خارج شدند.
هیچ شکافی بین خدا ورسولش نیست. و هرکس رسول را از خدا جداببیند(فرمان اورا فرمان خدا نداند) با خدا به دشمنی پرداخته است.
رسول مطاع است. هرانچه را می گوید باید پیروی کرد واز انچه نهی می کند باید پرهیز کرد.
باید از هر چیز که بین برادران دینی اندکی کینه وجدایی می افکند به شدت پرهیز کرد. مومنان همدیگر را برخود ترجیح می دهند.
نفاق یکی از بزرگترین مسایل داخلی جامعه اسلامی است. منافق دیده بان دشمن است. 
ازاینکه قولی دهیم وبه آن عمل نکنیم باید بپرهیزیم. که از ویژگی های نفاق است.
تعقل دل هارا به هم نزدیک می کند. 
وی ژگیهای منافقان: از مردم بیشتر از خدا می ترسد. عدم تعقل، تشتت ارا ورفتار،ظاهری متحد ،تر سو بودن، عدم وفا به قول وعهد خود. هم نوایی با دشمن خارجی

اسما خداوند وسیله ای برای برطرف کردن نقص ها ی انسان هاست. وجود اسماء متعدد در این یوره که سوره ای مدنی است نشان از نقص های متعدد در جامعه اسلامی دارد... دقت در این اسما می تواند رفع کننده وبرطرف کننده مشکلات جامعه باشد...یکی از این اسما قدوس است ...قدوس کسی است که کارهایش را بدون نقص انجام می دهد...

به نام خدا

1.عواملی که در رشد جامعه اسلامی می توانند نقش داشته باشند :

الف.نزدیک بودن دلهای مومنین به هم

ب. ترجیح سایر مومنین در جامعه بر خود

ج.توزیع اموالی مخصوص ( که در سوره به غنایم جنگی اشاره شده ) بین افراد محروم و نیازمند جامعه برای کم کردن فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه

د.مومنان هیچ گاه نباید از ظاهر متحد و قدرتمند کفر و نفاق بترسند چرا که این وعده قطعی خداوند است که قلوب آنها از هم پراکنده است و البته که خداوند به زودی هر که را که دشمنی خدا و رسول پیشه کند هم در دنیا و هم در آخرت عذاب خواهد کرد.

2. آن چیزی که عامل پیوند قلوب است هم شهرو هم دیار بودن نیست بلکه هم دین  و پیمان بودن است .

3. ریشه نفاق منافقین در این است که ترس از غیر خدا در دلشان  بزرگتر از ترس خداست.

4. که سوره هم به عنوان راهکار دوری از نفاق، تقوا و توحیدو.. را توصیه میکند.

5. مهاجرت در راه خدا معیاری برای سنجش میزا ن صداقت و یا نفاق افراد محسوب می شود.

6.شیطان هم منافق است.

بسم الله الرحمن الرحیم...

غلبه خداوند بر کافران از اهل  کتاب از راهی بود که به فکرشان نرسیده بود تا بخواهند  برای دفاع بر آن قلعه بسازند.قلب آنها راه شکستشان بود .
ویژگی های صادقان(کسانی که به عهدشان با خدا صادق بودند):به خاطر جست و جوی فضل خدا خانه و اموال خود را رها می کنند و متحمل فقر می شوند تا خدا و رسولش را یاری کنند. 
شیطان و منافقان مشابه اند زیرا شیطان هم وعده ی دروغ می دهد و انسان را به کفر می کشاند و سپس برایت می جوید.عاقبت هر دو گروه خلود در نار است چرا که هر رو گروه از راه خدا باز می دارند.
مهاجر باشی یا انصار و خدا هم به خوبی از تو یاد کند باز هم مصون از اشتباه نمی مانی از این رو خدا تاکید می کند ای کسانی که ایمان آوردید 1.تقوا پیشه کنید 2.بنگرید برای آینده خود چه فرستاده اید3.تقوا پیشه کنید. خداوند 2 بار روی تقوا تاکید می کند چرا که می شود از انصار و مهاجرین بود ولی درب خانه بهترین خلق خدا را آتش زد.
فسق  خروج از مقررات دینی ،عقلی یا طبیعی لازم و حتی خروج از مقررات اخلاقی مثل حسد،بخل ،تکبر...است که منجر به فراموشی خدا و به دنبال آن فراموش کردن نفس می شود.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی