کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س

کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س


کلاس یکشنبه

زنجیره واژگان

چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۳۹ ب.ظ

با سلام.......

با توجه به مبحث "زنجیره ی واژگان " که در ابتدای کلاس توضیح داده شد و روش تدبر کلمه در جزوه ۳ :

لطفا زنجیره واژگان سوره مبارکه حشر را بنویسید و با توجه به ۵ واژه اصلی ان ، و استفاده از ان ها ، ۵ گزاره بنویسید و در قسمت نظرات همین مطلب، ۵ گزاره خود را به همراه اعلام ۵ واژه خود ، تا شنبه ۲ اسفند وارد بفرمایید.

با تشکر از دوستان لبخند

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۱۱/۲۹
طبیب دوار1

نظرات  (۱۲)

بسم رب المهدی عج
1-عدم تفقه و تعقل باعث دچار شدن به عذاب الیم خداوند می شود (لایفقهون-لایعقلون-عذاب الیم)
2-اگر در نیت خود برای کار در راه خدا صادق باشیم و فقط به امید ابتغاء فضل از خداوند کار کنیم نه تنها رضوان خداوند در انتظارمان خواهد بود بلکه در این دنیا هم از جانب خداوند به ما کمک خواهد شد. (صادقون-ابتغاء فضل-رضوان-تبوّء الدار)
3- چه در جبهه حق باشیم و چه در جبهه باطل، مخالفت با حکم رسول باعث دچار شدن به عقاب شدید خداوند می شود. (شاق-مفهوم آیه 4 و آیه 7- شدید العقاب)
۱۰ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۱۷ زهره سعیدی
یا سامع الدعا
ایثار، یوق شح نفس، دار ایمان:ایثار، یوق شح نفس و نداشتن غل نسبت سایرین مسیر ایجاد دار ایمان است.
رعب، رهبه، تقوا،خشیت: رعب و رهبه از خلق خدا ناشی از عدم تقوا و خشیت در برابر خداست.
شاق،نار، شدید العقاب:شاق با خداو رسول انسان را 
حسب ،ظن، حصن، تسبیح:عدم تسبیح موجب حسب و ظن اشتباه در رابطه با قایل شدن حصن در مقابل نفوذو احاطه خداوند شده و حسب غلط در بی دارد.
تفکر،تعقل،تفقه،حسب، ظن: تفکر، تعقل و تفقه در نوع حسب و ظن و فعال کردن تسبیح موثرند.

یامن یحول بین المرء و قلبه

تفقه-نسی-ظن-حسب-نفس

عدم تعقل باعث فراموش کردن خدا و داشتن ظن به او میشود و این منجر به محاسبات اشتباه می شود که این نیز منجر به فراموش کردن خود واقعی میشود

 

۰۹ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۳۷ صفیه بلالی
یا منفس الکرب
تسبیح، دار ایمان، مسکین و فقیر و در راه مانده
 برای ایجاد دار ایمان در جامعه باید با حرکت در آوردن حداکثر پتانسیل های جامعه (فقیر و مسکین و در راه مانده)نواقص موجود در جامعه را برطرف کرد.

حصن ، ظن، حسب
ظن اشتباه، انسان را وارد حصن کرده موجب برنامه ریزی غلط(حسب) در فرد می شود و این فرد به ناگاه از جاییکه حساب آن را نمی کرده آسیب می بیند.
خشیت، خشوع، غل
اگر خشیت در فردی باشد قلبش برای پذیرش حقیقت آماده شده و خشوع در وجود او می نشیند و هیچ گاه در قلب این فرد غل ایجاد نمی شود.

یا نور النور

تفقه، اولی الابصار، تسبیح، ظن، شاق
×تفقه موجب اولی الابصار شدن و جریان دایمی تسبیح در انسان و مانع ایجاد ظن و در نتیجه شاق بین خدا و رسول میشود.
سلام،عزیز،جبار،
×مومن در عین اینکه در برابر جبهه ی حق "سلام" است ، در برابر جبهه ی باطل "عزیز و جبار" خواهد بود و این مرز های "اخوت"
را تعیین میکند
×خدا در برابر مومنین "سلام"است و در برابر فاسقین "عزیز و جبار" که این موجب "مومن" شدن خدا برای مومنین است
عقل،باس،شتی،رهبه
×عدم تعقل در جریان زندگی اجتماعی موجب شتی شدن انسان ها و ایجاد باس بین آنها و در نتیجه ایجاد رهبه در قلوبشان زمان خطر و تهدید می شود زیرا به پشتیبانی یکدیگر اعتمادی ندارند.
تقدیم لغد،اولی الابصار،جمیع،شتی
× تنها اولی الابصار متوجه میشوند که چه مقدار "تقدیم لغد" کرده اند و معیار آنها دیدن جمیع یا شتی بودن افراد جامعه است
فاسق،فایز،یستوی،نسی،اذن،ظن
×گاهی انسان ها در بروزات خود "یستوی" به نظر می آیند در حالی که گروه فاسق،عملی انجام می دهد همه بر پایه ی نسیان نسبت به خدا و ظنی که به توانایی های خود دارد و گروه فایزون کاری جز به اذن خدا انجام نمی دهند.
۰۳ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۲۹ سیده مریم احمدی - علیخانی
یا رئوف...
تسبیح، تبؤوالدار، شح نفس، اولی الابصار ، شتی 
کسی که یوق شح نفس را پیشه خود می کند ، از دار ایمانش برای برپایی داری تلاش می کند که بستر ساز سیستم تسبیح گردد.
شرط سبقت گرفتن در ایمان و حرکت در جریان تسبیح ، دوری از حسد و کینه نسبت به مومنان و پیامبر است .
شح نفس از موانع ایجاد سیستم تسبیح است.
تبؤو الدار از  لوازم بستر سازی سیستم تسبیح است.
از نشانه های اولوالابصار بودن ، خوف و خشیت در برابر پروردگار و دستورات فرستاده اوست.
شح نفس ، سبب ایجاد ظن منفی نسبت به رسول ، و شاق از او می شود.
منافقان ، همان کاذبانی هستند که قلوب شان شتی است و مفلحان کسانی هستند دار ایمان درون و دار بیرونشان شتی نیست و بر سیستم صدق است .

۰۳ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۲۸ صفیه بلالی
یا منفس الکرب
با عرض پوزش متاسفانه به علت کشیک های فشرده موفق به تکمیل تکلیف نشدم. ان شاءالله فردا تا قبل از کلاس تکلیف رو توی وبلاگ میذارم.
یا قدیر...
واژه های اصلی :ظن ,شح نفس ,اطاعت
ظن خیر به فضل خداوند موجب اطاعت از رسول و یاری او می شود که یکی از معیارهای ایمان راستین است.
ظن سوء به صفت قدیر (قدرت خدا) موجب شاق با خدا که همان شاق با رسول است می شود که نتیجه آن عدم اطاعت از رسول می شود.
کنترل شح نفس موجب اطاعت از رسول می شود که یکی از معیارهای مفلحون می باشد.
۰۲ اسفند ۹۳ ، ۲۳:۴۹ آب شیرینی و جعفری

به نام خدا

دسته واژه های اصلی سوره از نظر ما:

1.مصور (تصویر )

2.نصر رسول و شاق رسول

3.شح نفس و غل در قلوب

4.نفاق و صداقت

5.شتی و اخوت

که ما این دسته واژه ها را حول واژه تصویر قرار دادیم.

1.زمینه تصور غلط، شاق با رسول و زمینه تصور درست،نصر رسول است.

2.شاق با رسول منجر به شح نفس و غل در قلب و نصر رسول منجر به یوق شح نفس و عدم غل در قلب می شود.

3.شح نفس منجر به نفاق و یوق شح نفس منجر به ایثار دیگر مومنان بر نفس خود و نهایتا صداقت می شود.

4.و در نهایت نفاق منجر به شتی شدن قلوب و صداقت منجر به اخوت می شود.

5. در واقع برای این که در جامعه اخوت ایجاد شود باید ظن انسانها به هم خوب باشد و این امر ممکن نخواهد شد مگر با تصدیق و اطاعت رسول.

یا عزیز
گزاره از آیه 1×واژه ظن: - ظن منفی عامل کند کننده و متوقف کننده حرکت است.کسیکه ب حکمت و عزت  خدا ایمان نیاورد دچار ظن منفی میشود.
ظن باعث میشود ک نه تنها خود فرد دچار سکون شود بلکه از حرکت و تسبیح دسته جمعی موجودات در عالم نیز غافل میشود.ظن بر جهان بینی انسان از مستقیم خواهد داشت.
آیه 4×ظن:ظن از ریشه های دشمنی با خدا و رسول است.
آیه 5×ظن:ظن مانع عمل بر اساس اذن خدا میشود.با عمل ب اذن خدا انسان کمتر دچار ظن میشود.
آیه 7:ظن باعث سستی در مقابل دستورات رسول می شود .اطاعت از رسول ظن را در انسان کم میکند.
ظن انسان را نسبت ب حدود و حفظ آنها سست میکند.
آیه 8: ظن مانع خروج در جهت ابتغای فضل و رضوان خدا میشود.
کسیکه فضل و رضوان و نصرت را از جانب خدا بداند طلب اینها از دارایی های خود عبور میکند.
ظن باعث میشود ک درون و بیرون انسان بر هم منطبق نباشد.
آیه 8:-صادق کسی است ک خدا و رسول را یاری میکند.
آیه 9:کسیکه ب خدا حسن ظن داشته باشد نسبت ب دارایی های خود وابستگی نخواهد داشت.
کسیکه ب خدا حسن ظن داشته باشد دیگران را بر خود ترجیح میدهد.
کسی ادراک خیر میکند ک ب خدا حسن ظن داشته باشد.

۰۲ اسفند ۹۳ ، ۲۳:۲۳ قربانی و قاسمی
به نام خدا

زنجیره واژگانی حول "خشیت"
خوف -رعب- رهبه
شتی
هجرت و حشر
اسمائ حستی
رسول

1- کسی که نسبت به حق خشیت نداشته باشد، نسبت به هرانچه غیر آن خوف و رعب دارد.
2- کسانی که نسبت به حق (امر واحد) خشیت ندارند شتی هستند( شلید به دلیل تعارض منافع).
3-آگاهی و توجه قلبی نسبت به حقیقت اسمائ حسنی خشیت افرین است.
4-خاشع بودن در برابر حق ، خوف و رعب نسبت به غیر را از بین می برد.
5- کسی که در محاسبات خود، قادر مطلق را لحاظ نکرده است، دنبال ابزاری(قری محصنه) برای فرار از قدرت اوست ولی موفق نمی شود.
6- حساب کردن روی ابزار قدرتی که به ظاهر ایمنی بخش به نظر می رسد، عاقبت خزی و خواری به دنبال خواهد داشت.
7- کسانی که به سبب خشوع در برابر حق، جهت ابتغای فضل مهاجرت نمی کنند به ناچار با اکراه و اجبار محشور میگردند.(اخراج)
8-خشیت نسبت به حق، خشیت نسبت به رسول را باید به دنبال داشته باشد وگرنه شاق بین خدا و رسول صورت گرفته است و این شاق عقاب شدید به دنبال خواهد داشت.یا نور النور

واژه های اصلی : عقل، مصور، سلام، عزیز، اخوت

مومن با تفقه خود و با مقیاس قرار دادن اسما الهی خالق جریان فکری میشود که با تعقل خود آنرا تکوین می بخشد و تصویری بر حق و درست از شرایط پیدا میکند. تصویر نقش بسته، در دل مومن موجب ایجاد حب یا بغض به موضوع میشود. که اگر حب پیدا کند سر تا سر "سلام" میشود (که برای او ارمغان "یوق شح " و "مومن" شدن و ایجاد "دار ایمان" می آورد ). و اگر بغض در دلش ایجاد شود چنان "عزیز" و "جبار" گونه رفتار میکند که دلگرمی اش به خدای "مالک" او را "متکبر" جلوه می دهد و جمعش با خدای "مهیمن" میشود فردی که هیچ رهبه ای از ناحق ندارد. مومنی که در عین حال که با بعضی سلام است و با بعض دیگر جبار، نا خود آگاه حدی تعیین می کند به نام "اخوت" که در همین بستر ابراز سلام دارد و با تعقل خویش پیوندی محکم برای ایجاد جمعی "عزیز" در برابر نا حق ایجاد می کند.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی