کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س

کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س


کلاس یکشنبه

۱ مطلب با موضوع «سوره های جزوه تدبر سوره ای :: الرحمن» ثبت شده است

۰۴تیر
سمانه آقاعلیخانی
سوره مبارکه الرحمن/ استاد اخوت
وقتی به معنای متفاوتی از واژه ای که همیشه شنیده ای می رسی ، تمام ذهنیتت به هم می خورد...
واژه الرحمن.....
همیشه در بسم الله الرحمن الرحیم ، معنا می شد: به نام خداوند بخشنده مهربان
نهایت معنا را ربط می دادی به رحمت ، به بخشش، آن هم مربوط به نعمت ها نه مفاهیم دیگر...
اما این بار از واژه رحمان،به مفهوم " تمایز" دست پیدا میکنیم.
طبیب دوار1