کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س

کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س


کلاس یکشنبه

۶ مطلب با موضوع «سوره های جزوه تدبر سوره ای :: فصلت» ثبت شده است

۲۳ارديبهشت

صفیه بلالی

 ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ

این جمله استینافى و سخنى نو است که توهمى را که ممکن است کسى بکند دفع مى‏نماید. گویا وقتى شنونده جمله" لا تَسْتَوِی ..." را مى‏شنود، مى‏پرسد: چه باید کرد؟ در جواب مى‏فرماید" بدى را به بهترین راهش دفع کن". و معناى آن این است که: بدى را با خصلتى که مقابل آن است دفع نما، مثلا باطل آنان را با حقى که نزد تو است دفع کن، نه به باطلى دیگر، و جهل آنان را با حلم و بدیهایشان را با عفو، و همچنین هر بدى دیگرشان را با خوبى مناسب آن دفع کند.

طبیب دوار1
۲۳ارديبهشت

فاطمه سبکتکین

در سوره ی مبارکه فصلت سفره رحمت خداوند گسترده شده است به واسطه ی تنزیل قرآن و آن را برای انسان قابل فهم و دسترسی قرار داده به واسطه ی تفصیل آن و به واسطه ی رسول که از خود انسانهاست و با زبان خود آنها سخن میگوید.انسانهای سوره به دو گروه تقسیم میشوند. گروهی با اعراض خود را از دریافت تنزیل محروم میسازند و میان خود و رسول که مولفه اصلی تفصیل است، حجاب ایجاد میکنند که بررسی صفات و باورهای این دسته که شاید خود ما نیز مبتلا به باشیم جهت رهایی از آنها بسیار مفید خواهد بود.

طبیب دوار1
۱۸ارديبهشت

شهین سامانی

حمد خدایی راست که قرآن را به فصیل نازل کرده است تا بشارت و انذاری باشد برای کسانی که می شنوند و همین مقام تفصیل است که آدمی را به حق می رساند.

از موارد تفصیل در این سوره چندی را از نظر می گذرانیم:

- انواع حجاب برای جلوگیری از شنیدن حق همچون وقر در اذن(آیه5 و 44) و اکنه در قلب (آیه 5) و ندا از مکان بعید (آیه 44)

- استقیموا و استغفروا  که باب استفعال هستند به معنی طلب و سوال می باشند و لازمه ی تفصیل اند (آیه 6) .

طبیب دوار1
۱۸ارديبهشت

سیده مریم احمدی

سوره مبارکه فصلت

متن قرآن کریم مافوق عقول بشری است که ریشه ی همه حقایق به آنجا برمی گردد و همه چیز از آن نشات می گیرد.خداوند برای اینکه قرآن را از آن سرچشمه در ساحتی قابل تعقل برای انسان قرار دهد،آن امر واحد که همه آیات از آن سرچشمه می گیرد را در ابعاد و ابعاض مختلفی نشان داده و با تفصیل آن را به نزدیکترین حالت برای درک انسان می کشاند.در آیه ی اول سوره ی مبارکه هود نیز آمده است:((الر کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خیر)):این قرآن کتابی است که آیاتش در مرحله اول محکم است و در مرحله بعد مفصل شده است که این احکام به تفصیل از جانب خدایی است که صاحب حکمت است. منظور از احکام،حقیقتی است که با نزول خود باعث تنوع،تعدد،جدانمودن و متمایزشدن وقایع،پدیده ها، بسترها و موقعیت ها می شود.

طبیب دوار1
۱۸ارديبهشت

شهین سامانی

کسی که به مقام تفصیل رسیده کسی است که  :

به او تنزیل میرسد(ایه ی 2 و3) . اینها همان کسانی اند که بشارت و انذار قرآن را می شنوند (4). قلب و گوششان آماده ی دریافت حق است(5). کسانی که به پیامبر خدا ایمان می آورند. تنها خدای یگانه را می پرستند.اهل قیام و استغفار هستند(6). زکات می دهند(7). آنچه را خدا می خواهد با طوع انجام می دهند(طوع به معنی : هو العمل بما یقتضیه الامر و الحکم مع رغبه و خضوع)(11).

طبیب دوار1
۱۵ارديبهشت

مونا اورعی

نکاتی از تدبر در سوره فصلت :

در آیه 7 سوره فصلت و در تفصیل مشرکین که در آیه قبل امده است ، از آنها به عنوان کسانی نام برده است که زکات نمی پردازند وبه آخرت کافر هستند .

یک سوال : چرا شرک مساوی با عدم پرداخت زکات و بعد کفر به آخرت قرار داده شده است ؟

زکات یعنی خارج کردن بخش ناسالم از سالم. کسی که بخشی از آنچه دارد را جدا می کند و در راه خدا می دهد به چند گزاره می رسد :

1-پس می تواند اله را و خدا را از ما بقی الهه ها جدا کند ، زکات تفصیل یافته توحید است .زکات نوعی تمرین عملی توحید است .

2- زکات نوعی استغار هم هست (در آیه قبل همین سوره به آن سفارش شده ) .چون آنچه را که ناسالم است جدا می کنی ، از آن می گذری و می بخشی. هم خود پاک می شوی و هم دیگران را به استغفار برای خودت و خودش وامیداری.

طبیب دوار1