کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س

کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س


کلاس یکشنبه

۵ مطلب با موضوع «سوره های جزوه تدبر کلمه :: بروج» ثبت شده است

۱۵اسفند

محدثه سادات میرتاج الدینی

در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم: " هر کس سوره بروج را بخواند خداوند به تعداد تمام کسانی که در نماز جمعه اجتماع می کنند و تمام کسانی که روز عرفه  در عرفات جمع می شوند ده حسنه به او می دهد و تلاوت آن انسان را از ترس ها و شدائد رهایی می بخشد"

کلام خداوند در این سوره با توجه دادن انسان به آسمان که نماد تسلط بر محیط زندگی است،آغاز میشود و نیز ذات آسمان را داری برج معرفی می کند ،تا همه انسان ها را نسبت به مورد مشاهده واقع شدن توجه دهد.

در ادامه خداوند به  روز وعده داده شده قسم یاد می کند روزی که در آن همه جمع و به حساب همه رسیدگی خواهد شد و این غرض و غایت آن مشاهده  است .قسم سوم نیز بر وضعیتی از شهود دلالت دارد ،کسی که می بیند و کسی که دیده می شود...

طبیب دوار1
۲۲بهمن

مهرناز شهسواری

چه شد که فراموش کردند این شاهدان را و خدایی که از هر سو بر آن ها محیط بود؟! و تا کجا پیش رفتند که قلبشان بی تاب نشد از نظاره کردن زنده سوزاندن مومنان در گودال تکبر نسبت به خدای مالک آسمان ها و زمین…

و چه غفور ودود بود که باز درب توبه را بر آنها نبست و یک راست راهی عذاب حریقشان نکرد ولی خود راه جهنم برگزیدند وبه راستی بطش و مواخذه پروردگار شدید است.

و قسم به روز موعود که بی شک می رسد و شاهد و مشهود که در آن روز جمع خواهند شد.

عزیز حمیدی که مالک آسمان ها و زمین است، شاهدی بر همه خواهد بود.

همان که به دست قدرت خود خلق را آفرید و پس از مرگ در روز موعود باز خواهد گرداند…همان که بسیار آمرزنده مهربان است و تدبیر امور عالم از عرش مجیدش ساری است.

آری او هرچه بخواهد در کمال اختیار و قدرت انجام می دهد و از هر سو بر کافران مکذب محیط است.

این قرآن مجیدی است که در اوج بلندی و رفعت در لوح محفوظ است.

طبیب دوار1
۲۲بهمن

محدثه سادات میرتاج الدینی

سنخیت نوع عمل با عذاب و ارتباط آن با معرفت

درآیه ۱۰ سوره مبارکه بروج که می فرماید: “ان الذین فتنوا المؤمنین و المؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق”. که یعنی “آنانی که مردان و زنان با ایمان را شکنجه دادند و توبه نکردند برای آنها عذاب جهنم و عذاب آتش فروزان خواهد بود.” خداوند به عذاب حریق پس از ذکر عذاب جهنم اشاره میکند گویی توجه ویژه ای به عذاب حریق شده است. در خصوص این تذکر باید گفت آدمی تا خود از درون نسوخته و وجودش به آتش سوزان گرفتار نیامده باشد، نمی تواند مردان و زنان مؤمن را به جرم ایمان به خدای عزیز حمید، زنده زنده در آتش انداخته بسوزاند و خود نیز کنار آن بنشیند و تمام حادثه را نظاره کند.

طبیب دوار1
۲۲بهمن

صفیه بلالی

با قرائت سوره ی بروج شاید بتوانی از برج هایی که جزئی از آسمان هستند و جدای از آن نیستند راه و رسم شهادت را بیاموزی. بروج به واسطه احاطه و علمی که بر زمین و زمینیان دارند، راهنما هستند و راه بلدِ راهِ رسیدن به عروج!
مؤمن اگر مجد و شکوه خداوند و قرآن و رسولش را باور داشته باشد، بی شک عزت، کرامت، شرافت و رفعتشان را مشاهده می کند و آنگاه در می یابد که هیچ اتفاقی خارج از تدبیر ربوبی نیست و هیچ لحظه ای، قطع در تجلی حق وجود ندارد.

طبیب دوار1
۲۲بهمن

محدثه سادات میرتاج الدینی

درآیه ۷ سوره بروج می فرماید: “وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود” آنها(اصحاب اخدود) آنچه را که بر سراهل ایمان آورده بودند تماشا می کردند.

به کار بردن واژه ی “فعل” توجه را به نظام فعل جلب و تفاوت آن را با واژه “عمل” متذکر می شود. بعد از اینکه انسان با علم خود به انجام عملی یا ترک آن آگاهی یافت و آن را در عمق جانش پذیرفت؛ خود را برای به عمل در آوردن آن علم ، لایق یافته و برای عملیاتی کردن آن خود را در معرض اتفاقات و حوادث قرار می دهد.

طبیب دوار1