کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س

کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س


کلاس یکشنبه

۱ مطلب با موضوع «سوره های تدبر قرآن به قرآن :: شمس» ثبت شده است

۱۰آذر

صفیه بلالی

نکاتی مربوط به تزکیه و تسویه درسوره مبارکه شمس و لیل. 

" وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها" " فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها"

در سوره ی مبارکه ی شمس ذکر شده که نفس انسان در حالت تسویه آفریده شده است یعنی تعادلی که هر چیز در بهترین حالت خود قرار دارد و شاید بتوان گفت، انسان در احسن تقویم خود آفریده شده است. نکته ای که خوب است به خاطر بسپاریم این است که اقوم و احسن در نظر ما با آنچه خداوند علیم و حکیم می داند ممکن است کاملا متفاوت باشد؛ پس خلقت انسانی که بینایی ندارد یا هر نقص عضو دیگر شاید از نظر ما اقوم و احسن نباشد حال آنکه خداوند با قطعیت و بدون هیچگونه تبصره ای این آفرینش را اقوم و احسن می داند.

طبیب دوار1