کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س

کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س


کلاس یکشنبه

۲ مطلب با موضوع «سوره های تدبر قرآن به قرآن» ثبت شده است

۰۷دی

زهره سعیدی

بسم الله الرحمن الرحیم

تسبیح چیست؟

بین انسان تا خدا فاصله ایست که با علم برطرف می شود، که این فاصله جهل می باشد. منظور از علم نیزشناخت خداست و شناخت خدا، شناخت اسماء و صفات خداست.

شناخت خداوند از دو راه انجام می شود :حمد و تسبیح

تسبیح به عبارت ساده یعنی منزه دانستن.

طبیب دوار1
۱۰آذر

صفیه بلالی

نکاتی مربوط به تزکیه و تسویه درسوره مبارکه شمس و لیل. 

" وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها" " فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها"

در سوره ی مبارکه ی شمس ذکر شده که نفس انسان در حالت تسویه آفریده شده است یعنی تعادلی که هر چیز در بهترین حالت خود قرار دارد و شاید بتوان گفت، انسان در احسن تقویم خود آفریده شده است. نکته ای که خوب است به خاطر بسپاریم این است که اقوم و احسن در نظر ما با آنچه خداوند علیم و حکیم می داند ممکن است کاملا متفاوت باشد؛ پس خلقت انسانی که بینایی ندارد یا هر نقص عضو دیگر شاید از نظر ما اقوم و احسن نباشد حال آنکه خداوند با قطعیت و بدون هیچگونه تبصره ای این آفرینش را اقوم و احسن می داند.

طبیب دوار1