کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س

کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س


کلاس یکشنبه

۱ مطلب با موضوع «سوره های جزوه روش های تفکر :: کافرون» ثبت شده است

۱۹اسفند

با تشکر از زحمات دوستمان ، خانم مردانی

یک جرعه زندگی با سه سوره کافرون ، فجر ، حشر - اردوی راهیان نور- اسفند92

شهادت هنر مردان خداست....

آنان که به برکت سوره ی کافرون از بی تفاوتی درآمده و با برائت جستن از هرچه غیر خداست به او نزدیک شدند و تحت لوای     "لا اله الا الله"  شهد شیرین شهادت را نوشیدند..

آنان  که  اشد حبشان برای خداست واز ولایت غیراو یعنی ولایت طاغوت برائت جسته و دوری می کنند ....

آنان که می دانند دین شخصی نیست دین مسئله ای است برای  زندگی فردی و اجتماعی تمامی افراد...

دین محدود به زمان خاصی نیست و تا همیشه صادق و جاری است.... 

دین جزئی نیست،دین قوانین مربوط به تمامی شئونات زندگی است....

و آنان که با خضوع و انقیاد کامل و در تمام لحظات زندگیشان فقط و فقط "عبد" خدا بودند ....

به این بهانه و به بهانه ثواب قرائت سوره مبارکه کافرون که" شهادت" است در اردوی راهیان نور سعی نمودیم تا بعضی از مفاهیم این سوره مبارکه را بیان نماییم که به شرح زیر می باشد....

طبیب دوار1