کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س

کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س


کلاس یکشنبه

۳ مطلب با موضوع «سوره های جزوه مقدمات تدبر» ثبت شده است

۲۷دی

تکلیف سوم کتابچه 

دوستان یکشنبه ،  لطفاً تا دوشنبه 29  دی ماه ،  5 گزاره از سوره مبارکه نصر را در قسمت نظرات همین مطلب بنویسید.... 

با تشکر..... 

طبیب دوار1
۲۳دی

تکلیف دوم کتابچه 

دوستان یکشنبه ،  لطفاً تا چهارشنبه 24 دی ما،  5 گزاره از سوره مبارکه ناس را در قسمت نظرات همین مطلب بنویسید.... 

با تشکر..... 

طبیب دوار1
۲۱دی

سلام به یکشنبه ای های عزیز

جهت آماده سازی کتابچه ای از نکات سوره ها

قرار بر این شد که از این پس ، هر نفر روز های  " دوشنبه "  و  " چهارشنبه "    5 گزاره از سوره ی تعیین شده آن روز را در قسمت نظرات آن پست وارد کند.

پس این دوشنبه 22 دی ماه ،  منتظر گزاره های شما از سوره مبارکه فلق ، در قسمت نظرات همین مطلب هستیم.

به امید آنکه در تهیه این کتاب جمعمان ، جمع باشد ....

طبیب دوار1