کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س

کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س


کلاس یکشنبه

تولدی دیگر

دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۳، ۰۸:۵۸ ب.ظ

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت .....

با اتمام جزوه پنجم ، از این پس :

ان شاء الله قرار بر این است که ، هر هفته ، یک سوره ، با استفاده از روش های  جزوه های قبل ، کار شود.

برای یکشنبه هفته بعد 19 بهمن ، موارد زیر را آماده باشید ::

حداقل سه بار قرائت سوره مبارکه قیامة

دقت و تامل روی نمودار جزوه 2 ( جزوه تفکر )

اعمال روش های نمودار جزوه 2 بر روی سوره مبارکه قیامة و در نهایت نوشتن 5 گزاره از آن در قسمت نظرات همین مطلب .

 

فقط سه تکلیف زیر اختیاری می باشد :

مرور کل روش های جزوه تفکر

خواندن المیزان سوره مبارکه قیامة

مطالعه فصل 3 جزوه قرآن به قرآن تا انتهای جزوه

من لم یشکر المخلوق ، لم یشکر الخالق....

 

 

 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۱۱/۱۳
طبیب دوار1

نظرات  (۱۲)

م الله الرحمن الرحیم
۱_توجه به نفس لوامه به انسان در درک حق بودن قیامت کمک میکند. 
۲_انسان به علت تمایل به فجور و به علت حب عاجله قیامت را تکذیب میکند. 
۳_انسان در دنیا با عذر آوردن از نفس لوامه فرار میکند ولی در قیامت راه فراری وجود ندارد و عذر او پذیرفته نمیشود. 
۴_آیات سوره به گونه ای روی پیامبر تاثیر گذاشته بوده که خداوند می فرماید لا تحرک به لسانک لتعجل به .ان علینا جمعه و قرانه. 
و بعد توصیه به قرائت میکند. و سپس تبعیت. و آنگاه بیان از جانب خداست. 
انسان کاذب با غرور به سوی اهلش بر می گردد. ولی در روز قیامت فقط به سمت خداوند سوق پیدا میکند.  الی ربک یومیذ مستقر. 
(:انسان ساق بپوشد به سوی خدا سوق پیدا میکند. (:!!!!!
۶_ نفس لوامه اعمال انسان را نقد میکند تا باطل را از حق جدا کند و این خود نوعی بیان است. 
۱۹ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۵۱ موسی زاده،شهسواری،سامانیان
بسم الله الرحمن الرحیم
۱_توجه به نفس لوامه به انسان در درک حق بودن قیامت کمک میکند. 
۲_انسان به علت تمایل به فجور و به علت حب عاجله قیامت را تکذیب میکند. 
۳_انسان در دنیا با عذر آوردن از نفس لوامه فرار میکند ولی در قیامت راه فراری وجود ندارد و عذر او پذیرفته نمیشود. 
۴_آیات سوره به گونه ای روی پیامبر تاثیر گذاشته بوده که خداوند می فرماید لا تحرک به لسانک لتعجل به .ان علینا جمعه و قرانه. 
و بعد توصیه به قرائت میکند. و سپس تبعیت. و آنگاه بیان از جانب خداست. 
انسان کاذب با غرور به سوی اهلش بر می گردد. ولی در روز قیامت فقط به سمت خداوند سوق پیدا میکند.  الی ربک یومیذ مستقر. 
(:انسان ساق بپوشد به سوی خدا سوق پیدا میکند. 
۶_همان طور که نفس لوامه اعمال انسان را نقد میکند تا باطل را از حق جدا کند و این خود نوعی بیان است. 

یا قادر...
- تنها جایی ک انسان "قرار "می یابد نزد رب است.دنیا محل حرکت و رفتن بسوی رب است و آخرت محل استقرار و تثبیت و انسانی که در دنیا قرارگاه رب را نشناخته باشد در آخرت مفری نخواهد یافت
- انسان ب بهانه بعید بودن معاد خود را سر گرم گناه میکند و اینها همه بخاطر نقص در سیستم حب و بغض اوست.
-توجه  ب سیر تکامل انسان باور معاد را برای او آسانتر میکند
- در زمان تغییر و دگرگونی -هر قیامتی ک اتفاق میافتد برای انسان-ثبات و استقرار از آن کسی است ک مفر و پناهش پروردگار باشد
پس شاید بتوان گفت یک قیامت ظاهری داریم ویک قیامت درونی که
میتواند درهمین دنیا رخ دهدکه اصل اساسی آن کلام خدا قرآن کریم میباشد
1-روز قیامت دو گروه انسان وجود دارد:
یک گروه بی توجه ونادیده گرفتن فطرت,گروه دیگر توجه به حقایق,فطرت بزگشت مجدد

2-قرائت قرآن  از اصلی ترین راههای روشنی دل,برگشت به فطرت وتوجه به اصل اولیه انسان است

3-عجله وباشتاب عمل کردن وبدون تفکربودن یکی از راههای دوری از آخرت است

4-از دلایل تکذیب قیامت :عدم تصدیق حق,بی نمازی,تکبر عدم پندار در نحوه ی آفرینش دقیق اولیه

5-سوگند به قیامت ونفس لوامه نشان میدهد که نفسیات,منیات وتعصبات
چشمان انسان را میبندد وباعث شتابزدگی او میشود واینکه قیامت
بشدت واضح ونزدیک است درهمین دنیا....
وگرنه انسان باکمی درنگ وتفکر کاملا به آنچه میکند آگاهی دارد
وخوب بد اعمال خود را میداند

6-کار قیامت واضح کردن وپرده برداری از چشمان خواب آلود وپرشتاب است
که باخواندن وپیروی از قرآن کریم میتوان همین دنیا پرده غفلت رابرداشت وقیامت را دید....

5-قیا
۱۹ بهمن ۹۳ ، ۰۰:۱۰ ما پنج نفر...
یا حی یا قیوم
سیر در سوره ی مبارکه ی قیامت موجب قوام انسان شده و او را برای قیام در قیامت در برابر رب حی قادر آماده می سازد تا با چهره ای شاد در برابر او حاضر شود.

1.      وقوع قیامت حتمی است و زمان بروز فعلیت هاست و انسان ها برای رب العالمین در این روز قیام خواهند کرد.

2.      در قیامت هرکس به نفس خویش بصیرت پیدا می کند.

3.      میزان توجه انسان به سرزنش های نفس لوامه خبر از میزان باور انسان به وقوع قیامت می دهد.

4.      نفس لوامه ابزاری است که خداوند به انسان عطا کرده تا به وسیله ی آن از اعتدال خارج نشود و در حالت تسویه بماند.

5.      بروزات انسان این سوره نشان از عدم باور او به واقعه ی عظیم قیامت است.(عدم باور به قیامت سبک زندگی خاصی را به دنبال دارد تا جاییکه برای شکستن آن ها باید به قیامت قسم یاد شود.)

6.      تصدیق و صلاۀ از شاکله های اصلی باور به قیامت است.(ستون فقرات دین نماز خواندن ناشی از ایمان درست است)

7.      انسان همواره به دنبال راه فرار از بار مسئولیت هاست.(همیشه برای انجام دادن یا ندادن کارها توجیه وجود دارد)

8.      در روز قیامت نوری وجود ندارد پس یافتن راه فرار برای انسان امکان ندارد و پناهگاهی وجود ندارد و تنها خداست که مستقر است.

9.      کسی که در این دنیا نظرکند به وجه الله، در روز قیامت به دنبال مفر نیست و خدا پناهگاه اوست.

10.  غایت و نقطه ی نهایی هستی برگشتن به خدای تعالی است خواه ناخواه.

11.  حب دنیا و رها کردن آخرت ریشه ی اصلی فجور است.

12.  کبر و تبختر و خودپسندی از ویژگی های انسان این سوره است.

13.  توجه به نحوه ی آفرینش از عوامل تقویت باور به قیامت و دوری از کبر است.

14.  وجود قیامت ناشی از ربوبیت خداوند است.

15.  توجه به نعمت زوجیت در نظر کردن به وجه رب تأثیر دارد.

16.   انسان به نفس خود بصیر است، پس توجیه و عذرتراشی برای فرار از مسئولیت است نه ناشی از عدم آگاهی انسان.

17.  توسل به اسم قادر و حی خداوند باعث رهایی انسان از عذاب های قیامت می باشد.

18.  یکی از کلیدی ترین محور های باور به قیامت و عمل صالح باور به قرآن و عترت و پیروی از و تبعیت از آن می باشد.

19.  تفصیل قرآن روشن کننده ی راه است و نوریست برای انسان در تاریکی قیامت.

20.  قرآن توسط خداوند تبیین شده است و خود نیز مبین است.

21.  بینه بودن قرآن باعث به فعلیت درآمدن نفس لوامه می شود.

22.  نظر به وجه رب نضر بودن وجه انسان را در پی دارد.

23.  مؤمنین نه تنها در قیامت بلکه در دنیا نیز چهره ای شاد دارند؛ پس مؤمن هم شاد است هم شادی آفرین.

24.  تکذیب و تولی و تمطی در امتداد هم قرار دارند و انسان زمانی که در خود تمطی داشته باشد لاجرم تکذیب نیزدر سیستم او وجود دارد.

25.  هرچیزی  سیری دارد و پایان سیر ماه و خورشید خبر از وقوع قیامت می دهد.


یا حبیب قلوب صادقین
قسم به قیامت عدم باور انسان ها به زنده شدن دوباره را مورد توجه قرار می دهد و آن را به عنوان ریشه فجور وی بیان میکند.
لازم است انسان برای امام قرار دادن چیزی وجه قیامتی را در نظر بگیرد.
توجه به تدبیر ربوبی باور انسان به قیامت را تقویت و او را از کذب دور میکند.
صلاه از نشانه های باورداشتن معاد است.
حب دنیا باعث میشود انسان  از قرائت پیامبر پیروی نداشته باشد.
از ویژگی انسان دوست داشتن عاجله است که باعث میشود وجه عاقبتی را در نظر نگیرند.
ببخشید ....

بسم الله الرحمن الرحیم

_  ریشه های عدم ایمان به قیامت:

1.  عدم ایمان به قدرت واقعی خدا

2.  انسان بنا به طبیعتش همواره تمایل دارد که خروج از حالت تقوا به سمت شهوت داشته باشند و این گونه می شود که اصلا نمیخواهد که به قیامت ایمان  بیاورد

3.   حب دنیا 

4 .   تذرون الآخره

_ انسان در همین دنیا هم  به احوال خود بصیر است یعنی علم به وضعیت خود دارد حال چه با چشم سر و یا با چشم دل...اما تا زمانی که همه چیز را به چشم سر نبیند بهانه جویی می کند و عذر می آورد پس در قیامت پرده ها برداشته می شود تا حجتی برای انسان باقی نماند...

_ دو نکته ای که باعث تقویت ایمان به آخرت می شود :

1.       هدف دار بودن خلقت انسان  

2.       دقت در مراحل پیچیده خلقت اولیه و ایمان به قدرت خداوند برای خلقت مجدد

هوالحبیب
برای فعال کردن سیستم قیامتی درونمان باید نفس لوامه مان را تمرین دهیم به سرزنش کردنمان آنگاه که حب دنیای عاجل و واگذاری آخرت در وجودمان باعث می شود که تکذیب و تولی کنیم.
انسانها حتی در همین دنیا هم بصیر بر نفس خود هستند چراکه اگر آگاهی نداشتند دیگر نفس لوامه هم معنا نداشت چه رسد به اینکه به آن قسم خورده شود.
در قیامت آنقدر همه چیز واضح و مبرهن است که در وجوه هم مشخص است که گروهی ناضره هستند و گروهی باسره.
انسان برای اینکه راه فجور و گناه را بر خود باز کند مدام بهانه جویی می کند با سوال از زمان قیامت با قدرت آفرینش مجدد و...و کار او چنان پیش می رود که ابتدا تصدیق نمی کند و نهاینا تکذیب و تولی.

هوالرب
 

1- وجود نفس لوامه نشان از تمام شدن حجت برانسان درتشخیص راه حق از باطل دارد.

2- فراموشی  ناچیز بودن و عاجز بودن انسان  در ابتدای خلقتش، موجب اختلال در محاسبه او می شود.

3- بی هدف بودن خلقت در نظر انسان موجب می شود که او بخواهد طبق دلخواه عمل  کند..

4- دوری از تصدیق حق وخضوع در برابر آن، تکذیب حق و رویگردانی از آن، تمطع و کبر حاصل از آن انسان را در مورد جایگاه خود و خالقش در نظام هستی دچار اشتباه می کند.

5- چنین انسانی  یفجر امامه و تحبون العاجله از ویژگی های اوست و قدرت خداوند را در نظر نمی گیرد.

6- کسی که در محاسبات خود در مورد جایگاه خود و خدایش دچار اشتباه شده است به دنبال مفری از حکومت الهی است ولی نخواهد یافت.

7- وجود یوم القیامه انگیزه لازم را برای حرکت خود آگاه به سمت خالق قادر فراهم می آورد.

8- کسی که به صورت خوداگاه این سوق را نپذیرد، ناخوداگاه به سمت مقصود پیش می رود ولی به بدترین شکل با ان روبرو میگردد.

 


بسم الله الرحمن الرحیم...

روز قیامت بسیار واضح است و نیازی به سوگند خوردن هم حتی ندارد.
یاد روز قیامت سبب تقویت نفس لوامه می شود که اگر هم نفس لوامه فعال شود خطای انسان کمتر و حسابرسی قیامت راحتتر می شود.
در سوره به ویژگی هایی از قیامت اشاره می کند که فرد تجربه حسی آنها را داشته تا بتواند سختی آن روز را برای انسان ملموس تر سازد(مثل حس ترس و فرار و نیافتن پناهگاه).چرا که انسان زمانی خود را ملامت می کند که به واسطه اشتباهش سختی برای خودش درست کرده باشد. 
منشا انکار قیامت 2 چیز است:یا انسان در نحوه و چگونگی زنده شدن انسان ها شک دارد که خداوند پاسخ می دهد که حتی قادریم سر انگشت اورا هم جمع کنیم و مثال خلقت از نطفه ناچیز را هم می آورد. یا این که به علت حب دنیای عاجل و تمایل به انجام گناه است که آن را انکار می کند تا بتواند نفس لوامه و وجدان بیدار خویش را خفه!!کند و راحت و بی دغدغه به انجام گناه بپردازد.
سوال اساسی سوره که انسان از پاسخ دادن به آن خود را به خواب زده این است که آیا انسان گمان می کندکه بی هدف رها می شود؟!!

انسان آگاه به خودش است. پس با کنار گذاشتن تعصبات و نگاه منصفانه به خود میتوانیم بفهمیم در عمق یک رفتار ما حب به دنیاست یا حب به اخرت.

کاری که برای دنیا انجام میشود ما را از اخرت غافل میکند.

یک راه رفع غفلت توجه به عمق باور ماست.

انسان میتونه حتی در باورهای خودش هم به حدی تظاهر کنه که اگر خوب بهش فکر نکنه، خودش رو هم فریب بده.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی